Leveringsvoorwaarden

Bij een product uit de shop:

 • Je ontvangt een offerte met prijs, btw en verzendkosten. Na betaling zal het product verstuurd worden.
 • Elk product wordt goed verpakt.
 • Als er onverhoopt tijdens het transport schade optreedt, verzoek ik u vriendelijk dit direct te melden.
 • Indien het product niet aan jouw verwachtingen voldoet, ontvangt je het aankoopbedrag (exclusief de verzendkosten) retour mits je het product onbeschadigd, goed verpakt en voldoende gefrankeerd binnen 2 weken terugstuurt.
 • Alle prijzen zijn inclusief 9% btw op het product (binnen Europa). Buiten Europa in overleg (afhankelijk van land).
 • Alle producten zijn uniek en handgemaakt.
 • Het product (kleur) kan afwijken van de foto’s op de website.
 • Verzending en portokosten in overleg. Kan in overleg via PostNL, Kiala of DHL.  Naar het buitenland verzenden via DHL Express, PostNL of TNT.

Bij een opdracht:

 • Na ontvangst van getekende offerte/opdrachtbevestiging zal de productie in gang gezet worden.
 • De betalingstermijn is binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Elk product wordt goed verpakt.
 • Als er onverhoopt tijdens het transport schade optreedt, verzoek ik je vriendelijk dit direct te melden.
 • Alle prijzen zijn exclusief 9% btw op het product (binnen Europa). Buiten Europa in overleg (afhankelijk van land).
 • Alle producten zijn uniek en handgemaakt.
 • Verzending en portokosten in overleg. Kan in overleg via PostNL, Kiala of DHL. Naar het buitenland verzenden via DHL Express, PostNL of TNT.

Bij een workshop:

 • De aanmelding is definitief na betaling van 50 % voorschot.
 • De overige 50 % afrekenen tijdens de workshop of binnen 7 dagen.
 • Bij aflevering wordt elk product goed verpakt.
 • Het is mogelijk je product op te halen of te laten verzenden.
 • Alle prijzen zijn inclusief 21% btw.
 • Verzending en portokosten in overleg. Kan in overleg via PostNL, Kiala of DHL. Naar het buitenland verzenden via DHL Express, PostNL of TNT

 

Terms of delivery

With a product from the shop:

 • You receive a price quotation with shipping costs. After payment the product will be sent.
 • Each product is well packaged.
 • In the unlikely event that damage occurs during transport, I kindly request you to report this immediately.
 • If the product does not meet your expectations, you will receive the purchase price (excluding the shipping costs) if you return the product undamaged, well packaged and sufficiently franked within 2 weeks.
 • All prices include 9% VAT on the product (within Europe). Outside Europe in consultation (depending on country).
 • All products are unique and handmade.
 • The product may differ from the photos on the website.
 • Shipping and postage costs in consultation. Can be consulted via PostNL, Kiala or DHL. Send abroad through DHL Express, PostNL or TNT.

For an assignment:

 • After receipt of signed quotation / order confirmation and 50% advance on the price, the production will be started.
 • The payment term is within 30 days after the invoice date.
 • Each product is well packaged.
 • In the unlikely event that damage occurs during transport, I kindly request you to report this immediately.
 • All prices exclude 9% VAT on the product (within Europe). Outside Europe in consultation (depending on country).
 • All products are unique and handmade.
 • Shipping and postage costs in consultation. Can be consulted via PostNL, Kiala or DHL. Send abroad through DHL Express, PostNL or TNT.

At a workshop:

 • The registration is final after payment of 50% advance.
 • Pay the remaining 50% during the workshop or within 7 days.
 • Each product is packed well on delivery.
 • It is possible to pick up your product or have it shipped.
 • All prices include 21% VAT.
 • Shipping and postage costs in consultation. Can be consulted via PostNL, Kiala or DHL. Send abroad via DHL Express, PostNL or TNT.