Meer dan een veilig kasteel

Lespakketten

  • Project: Meer dan een veilig kasteel
  • Waar: Waardenburg, Ammersoyen en Rosendael
  • Voor wie: Geldersch Landschap en Kasteelen
  • Doelgroep: Groep 7/8, groep 5/6
  • Wat: Lesontwikkeling van een serie lespakketten over verschillende kastelen in Gelderland. De eerste les op school behandelt de kenmerken van kasteel en heerlijkheid. Een kasteel werd nooit zomaar ergens gebouwd. Waarom staat een kasteel juist op deze plek? Wat heeft de omgeving met beide kastelen te maken? In de tweede les bezoeken de leerlingen een kasteel in de buurt van hun eigen woonplaats. Aan de hand van opdrachten onderzoeken de leerlingen de aard van het kasteel. Door goed te kijken en samen te werken lossen ze met elkaar de opdrachten op. In de derde les bedenken de leerlingen een plan om een kasteel vandaag de dag te kunnen behouden.

foto’s: Landgoed Waardenburg