Reizen in de Tijd

RidT

Leerlijn cultuuronderwijs basisschool

  • Wat: Inhoudelijk projectleider
  • Project: Doorlopende (digitale) leerlijn Reizen in de Tijd. 
  • Waar: Gelderland
  • Voor wie: Gelders Erfgoed
  • Doelgroep: Groep 1 t/m 8 basisschool
  • Taken: Ontwikkeling van de digitale doorlopende leerlijn cultuuronderwijs en de uitwerking daarvan. Ik had de didactische regie op alle andere onderdelen van het project zoals films, games en website. Communicatieadvies over de structuur, beeld en inhoud van de website. Op de website staan opdrachten, verhalen, achtergrondinformatie, presentaties, (docenten)handleidingen en games.