WOII Wageningen

Lessen over Wageningen in de TweedeWereldoorlog

Lespakket WOII

  • Project: Wageningen in de Tweede Wereldoorlog
  • Waar: Wageningen
  • Voor wie: Museum de Casteelse Poort
  • Doelgroep: Groep 7/8
  • Wat: lesontwikkeling. Tijdens de oorlog werd het bevolkingsregister geroofd door verzetsstrijders. Waarom ze dit deden ontdekken de leerlingen tijdens deze lessenserie. En wat betekende de oorlog voor de Wageningse burgers?
  • Hoe: Het project introduceert het onderwerp met een verhaal over Jan. Tijdens de oorlog is Jan getuige van de roof van het bevolkingsregister van Wageningen. De tweede les, het museumbezoek, bestaat uit drie activiteiten. Leerlingen bekijken de vaste tentoonstelling en zien wat het registreren van persoonlijke gegevens betekent, ook als de overheid niet het beste met je voorheeft. Daarnaast maken de leerlingen aan de hand van oude foto’s van voor de verwoesting van de Markt in 1940 foto’s van diezelfde plekken. In de derde activiteit spelen de scholieren het evacuatiespel. Wat neem je mee als je plotseling huis en haard moet verlaten? In de derde les op school onderzoeken de leerlingen wat privacy voor hen betekent.

Bron foto’s: Museum de Casteelse poort