Project, tekst & ontwerp

Projectleider

Als cultureel projectleider initieer, ontwikkel en/of organiseer ik projecten waarin culturele verhalen verteld worden.  Verhalen die anderen inspireren, verwonderen of inzicht bieden. Van nu en over vroeger en voor jong en oud.

Onderwijs

Met verstand van zaken heb ik inmiddels veel lessen geschreven. Kenmerkend voor mijn stijl is een helder en begrijpelijk taalgebruik. De structuur in de teksten is logisch opgebouwd, zodat alle aandacht van de leerling of docent kan gaan naar de educatieve inhoud.

Cultuureducatie

Goed cultuuronderwijs geeft kinderen en jongeren handvatten om de betekenis van de wereld om hen heen te ontdekken. Door zelf te doen, te onderzoeken en achter de dingen te kijken. Ik adviseer over en ontwikkel betekenisvolle lespakketten met een vakoverstijgende informatieoverdracht.

(Eind)redactie

Ik schrijf, herschrijf en redigeer teksten. Mijn teksten zijn informatief en verbindend én vlot, actief en helder geschreven. De taal is toegankelijk en sluit goed aan bij de beoogde lezer. Heb je zelf een tekst geschreven? Ik lees graag met je mee en geef advies over structuur, leesbaarheid en taalgebruik. Zo zorg je ervoor dat de lezer de inhoud begrijpt zoals jij het hebt bedoeld.

Vormgeving

De grafische vormgeving van jouw product is in goede handen bij mij. Ik zorg ervoor dat de vorm past bij de inhoud. Je werkt met een vormgever die de tekst leest en laat aansluiten bij het beoogde gebruik, doel en de gewenste sfeer.

Beeldredactie

Welke beelden sluiten het best aan bij de inhoud van jouw tekst? Door kritisch te kijken, kies ik met gevoel voor inhoud en functie het beste beeld bij de tekst. De beelden verzorg ik zelf of ik vraag illustratoren of fotografen uit mijn netwerk.

Wil je meer weten? Ik vertel je er graag meer over!

Contact

Freelance tekstschrijver? Of vormgever? Ontwikkelaar van culturele projecten 

journalist B1-tekst

Ben je op zoek naar een tekstschrijver of kun je een meelezer gebruiken?